Μόνο μερικά κλικ μακριά: η
σωστή ετικέτα για κάθε προϊόν


Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε με πολύ απλό τρόπο τις δικές σας ετικέτες προϊόντων και συστημάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας Energy Labelling της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξάρτητα από το ποιο προϊόν ή σύστημα θέλετε να εγκαταστήσετε, με τη βοήθεια των οδηγιών βήμα προς βήμα και της απλής επιφάνειας χειρισμού μπορείτε να δημιουργήσετε ταχύτατα την κατάλληλη ετικέτα απόδοσης. Απλά καταχωρήστε τα στοιχεία των προϊόντων ή / και του συστήματος, εκτυπώστε την ετικέτα απόδοσης και είστε έτοιμοι. Πιο γρήγορα και πιο αξιόπιστα δεν γίνεται.


Δημιουργία ετικέτας σας

Δημιουργία ετικέτας συστήματος
Ξεκινήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα εδώ

Αρχή  

Δημιουργία ετικέτας προϊόντος
Επιλέξτε απλά ένα προϊόν από την τράπεζα δεδομένων - Επιλέξτε εδώ

Αρχή  

Σφάλμα

Παρουσιάστηκε το παρακάτω σφάλμα: